Saturday, 31 July 2010

BERIMAN KEPADA ALLAH

“TIDAK ada paksaan dalam agama (ISLAM)keran sesungguhnya telah nyata kebenaran (islam) daripada kesesatan (kufur) .Oleh itu,sesiapa yang tidak percayakan taghut,dan ia pula beriman kepada Allah,maka sesungguhnya ia telah berpegang kepaada simpulan (tali agama)yang teguh,yang tidak akan putus.Dan ingatlah,Allah Maha Mendengar,Lagi Maha Mengetahui.”
(Al Baqarah:256)

HURAIAN
Islam ialah agama daripada Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. kepada seluruh alam.Padanya terdapat petunjukdan kebenaran.Keimanan kepada Allah s.w.t. adalah satu nikmat yang besar kepada seseorang individu.Namun tiadak ada paksaan dalam beragama.Akal fikiran bagi setiap insan mampu untuk berfikir tentang kebenaran dan KeEsaan agama Allah menerusi Hidayah-Nya.Sesungguhnya orang yang beriman perlulah berpegang teguh dengan ajaran yang disampaikan melalui Rasul dan waris Anbiya’

Ini kerana ajaran islam meliputi semua ruang lingkup kehidupan manusia sama ada syariah,ibadah,muamalah,munakahat (perkahwinan) dan akhlak.Jika manusia benar-benar mengikut seperti yang dikehendaki oleh agama,maka inilah yang dinamakan keikhlasan.Sesungguhnya manusia memerlukan kepada petunjuk yang sebenar dalam menjalani kehidupan.

KESIMPULAN
Islam adalah agama yang menitikberatkan segala aspek kehidupan manusia.Padanya,petunjuk dan mengamalkannya adlah satu pegangan yang penting dalam diri setiap mukmin.

No comments:

Post a Comment

Saturday, 31 July 2010

BERIMAN KEPADA ALLAH

“TIDAK ada paksaan dalam agama (ISLAM)keran sesungguhnya telah nyata kebenaran (islam) daripada kesesatan (kufur) .Oleh itu,sesiapa yang tidak percayakan taghut,dan ia pula beriman kepada Allah,maka sesungguhnya ia telah berpegang kepaada simpulan (tali agama)yang teguh,yang tidak akan putus.Dan ingatlah,Allah Maha Mendengar,Lagi Maha Mengetahui.”
(Al Baqarah:256)

HURAIAN
Islam ialah agama daripada Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. kepada seluruh alam.Padanya terdapat petunjukdan kebenaran.Keimanan kepada Allah s.w.t. adalah satu nikmat yang besar kepada seseorang individu.Namun tiadak ada paksaan dalam beragama.Akal fikiran bagi setiap insan mampu untuk berfikir tentang kebenaran dan KeEsaan agama Allah menerusi Hidayah-Nya.Sesungguhnya orang yang beriman perlulah berpegang teguh dengan ajaran yang disampaikan melalui Rasul dan waris Anbiya’

Ini kerana ajaran islam meliputi semua ruang lingkup kehidupan manusia sama ada syariah,ibadah,muamalah,munakahat (perkahwinan) dan akhlak.Jika manusia benar-benar mengikut seperti yang dikehendaki oleh agama,maka inilah yang dinamakan keikhlasan.Sesungguhnya manusia memerlukan kepada petunjuk yang sebenar dalam menjalani kehidupan.

KESIMPULAN
Islam adalah agama yang menitikberatkan segala aspek kehidupan manusia.Padanya,petunjuk dan mengamalkannya adlah satu pegangan yang penting dalam diri setiap mukmin.

No comments:

Post a Comment

Followers

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...