Sunday, 7 August 2011

Terjemahan KISAH KEEMPAT DAN KELIMA : KITAB AULIYA' SOLIHIN

KISAH KEEMPAT DAN KELIMA, M/S 115,
PENGAJIAN HARI KHAMIS,
4 RAMADHAN 1432 H.

KISAH DI ANTARA ABDULLAH IBNU UMAR DAN PENGGEMBALA KAMBING.


Abdullah Ibnu Dinar telah pergi ke Mekah bersama Ibnu Umar, dan telah menetap di sana dalam satu tempoh masa. Penempatan mereka disana, berjiran dengan seorang penggembala kambing. 

Maka pada suatu hari, Ibnu Umar pergi menemuinya, dan bertanya : “ Adakah engkau seorang penggembala?”

 Jawab si penggembala: “ Ya”  . Berkata Ibnu Umar: “ Jualkan aku seekor daripada kambing-kambing ini” 

Maka berkata si penggembala “Aku adalah seorang hamba, aku hanya mengambil upah daripada pemilik kambing-kambing ini”

 Maka, berkata Ibnu Umar : “Katakan saja kepada tuanmu, bahwa kambing itu telah dimakan serigala” Berkata si penggembala: “Maka, dimanakah Allah Azza wa Jal?”  

Jawab Ibnu Umar dengan nada yang penuh penyesalan dengan mengulang kembali kata-kata si penggembala “ Dimana Allah!!?, Dimana Allah!!?” Kemudian, berlalulah Ibnu Umar dalam tangisannya yang amat menyedihkan, serta esakan yang panjang.

 Kemudian selepas berapa waktu ketika, Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhu telah membeli si penggembala itu, dan membebaskannya. Beliau juga membeli kambing-kambing yang dijaganya dan diberikan kepadanya.

TA'LIQAT MINAL MUALLIF


Kisah di atas membentangkan kepada kita perihal kekuatan iman yang telah dikurniakan oleh Allah Taala, terhadap seorang penggembala. Walaupun telah diuji oleh Ibnu Umar, agar melakukan penipuan terhadap tuannya, akan tetapi di atas sifat muroqobahnya iaitu sentiasa merasa Allah melihat tindak-tanduk hambanya, terus dia menjawab “ “Dimana Allah!!?”.  Ini adalah satu perkara yang menakjubkan. Andai kita nilai dan hitung, seseorang yang kesempitan hidup, mudah saja melakukan apa saja, demi kepentingannya, sama ada dengan cara yang baik atau jahat. Dalam kisah di atas, apalah yang dikisahkan sangat dengan seekor kambing, daripada ratusan kambing yang dijaga, kalau dengannya kita menipu tuan kita , bahawa kambing itu telah dimakan serigala . Sudah tentu saja dipercayai kata-kata kita. Namun, disebabkan ketakutan kepada Allah itu lebih tinggi daripada segala-galanya, buta mata manusia daripada kemewahan dunia, kerana telah dibutakan dengan kemewahan akhirat yang jauh lebih nikmat. Maka, sifat yang sebegitulah, yang wajar kita semai di dalam jiwa-jiwa kita, jiwa adik-beradik kita dan orang di sekeliling kita. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang yang beruntung.

KISAH KELIMAABU MUSLIM AL KHAULANI DAN MU’AWIYAH
“ WAHAI MU’AWIYAH ! ,SESUNGGUHNYA IANYA BUKAN MILIK KAU, BUKAN JUGA MILIK AYAH KAU”

Diriwayatkan bahawa, Mu’awiyah telah menahan kewangan darpada Baitu mal yang akan disalurkan kepada rakyat. Maka, bangunlah Abu Muslim Al Khaulani dan berkata, “Wahai Mu’awiyah!, sesungguhnya harta itu, bukan milik kau, dan bukan juga milk ayah kau, dan bukan juga milik emak kau” 

Kemudian, Muawiyah terus turun dari mimbarnya dalam keadaan marah, dan berkata kepada jemaah “ tetap! di tempat kalian sekarang!” Beliau terus berlalu, kemudian beliau muncul dalam keadaan yang basah. 

Beliau berkata “Sesungguhnya Abu Muslim telah memperkatakan kepadaku, dengan kata-kata yang telah menyebabkan aku marah,dan aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda “Marah itu daripada syaitan, dan syaitan itu dicipta daripada api. Dan adapun yang memadam api itu adalah air. Maka apabila salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia mandi” 

Maka, aku pun bertatbiq dengan hadis itu, maka akupun mandi. Benarlah kata Abu Muslim, bahawa ianya bukanlah milik aku dan bukan juga milik ayahku. Ambillah, segala milikmu…

Wallahu a'lam

1 comment:

Sunday, 7 August 2011

Terjemahan KISAH KEEMPAT DAN KELIMA : KITAB AULIYA' SOLIHIN

KISAH KEEMPAT DAN KELIMA, M/S 115,
PENGAJIAN HARI KHAMIS,
4 RAMADHAN 1432 H.

KISAH DI ANTARA ABDULLAH IBNU UMAR DAN PENGGEMBALA KAMBING.


Abdullah Ibnu Dinar telah pergi ke Mekah bersama Ibnu Umar, dan telah menetap di sana dalam satu tempoh masa. Penempatan mereka disana, berjiran dengan seorang penggembala kambing. 

Maka pada suatu hari, Ibnu Umar pergi menemuinya, dan bertanya : “ Adakah engkau seorang penggembala?”

 Jawab si penggembala: “ Ya”  . Berkata Ibnu Umar: “ Jualkan aku seekor daripada kambing-kambing ini” 

Maka berkata si penggembala “Aku adalah seorang hamba, aku hanya mengambil upah daripada pemilik kambing-kambing ini”

 Maka, berkata Ibnu Umar : “Katakan saja kepada tuanmu, bahwa kambing itu telah dimakan serigala” Berkata si penggembala: “Maka, dimanakah Allah Azza wa Jal?”  

Jawab Ibnu Umar dengan nada yang penuh penyesalan dengan mengulang kembali kata-kata si penggembala “ Dimana Allah!!?, Dimana Allah!!?” Kemudian, berlalulah Ibnu Umar dalam tangisannya yang amat menyedihkan, serta esakan yang panjang.

 Kemudian selepas berapa waktu ketika, Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhu telah membeli si penggembala itu, dan membebaskannya. Beliau juga membeli kambing-kambing yang dijaganya dan diberikan kepadanya.

TA'LIQAT MINAL MUALLIF


Kisah di atas membentangkan kepada kita perihal kekuatan iman yang telah dikurniakan oleh Allah Taala, terhadap seorang penggembala. Walaupun telah diuji oleh Ibnu Umar, agar melakukan penipuan terhadap tuannya, akan tetapi di atas sifat muroqobahnya iaitu sentiasa merasa Allah melihat tindak-tanduk hambanya, terus dia menjawab “ “Dimana Allah!!?”.  Ini adalah satu perkara yang menakjubkan. Andai kita nilai dan hitung, seseorang yang kesempitan hidup, mudah saja melakukan apa saja, demi kepentingannya, sama ada dengan cara yang baik atau jahat. Dalam kisah di atas, apalah yang dikisahkan sangat dengan seekor kambing, daripada ratusan kambing yang dijaga, kalau dengannya kita menipu tuan kita , bahawa kambing itu telah dimakan serigala . Sudah tentu saja dipercayai kata-kata kita. Namun, disebabkan ketakutan kepada Allah itu lebih tinggi daripada segala-galanya, buta mata manusia daripada kemewahan dunia, kerana telah dibutakan dengan kemewahan akhirat yang jauh lebih nikmat. Maka, sifat yang sebegitulah, yang wajar kita semai di dalam jiwa-jiwa kita, jiwa adik-beradik kita dan orang di sekeliling kita. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang yang beruntung.

KISAH KELIMAABU MUSLIM AL KHAULANI DAN MU’AWIYAH
“ WAHAI MU’AWIYAH ! ,SESUNGGUHNYA IANYA BUKAN MILIK KAU, BUKAN JUGA MILIK AYAH KAU”

Diriwayatkan bahawa, Mu’awiyah telah menahan kewangan darpada Baitu mal yang akan disalurkan kepada rakyat. Maka, bangunlah Abu Muslim Al Khaulani dan berkata, “Wahai Mu’awiyah!, sesungguhnya harta itu, bukan milik kau, dan bukan juga milk ayah kau, dan bukan juga milik emak kau” 

Kemudian, Muawiyah terus turun dari mimbarnya dalam keadaan marah, dan berkata kepada jemaah “ tetap! di tempat kalian sekarang!” Beliau terus berlalu, kemudian beliau muncul dalam keadaan yang basah. 

Beliau berkata “Sesungguhnya Abu Muslim telah memperkatakan kepadaku, dengan kata-kata yang telah menyebabkan aku marah,dan aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda “Marah itu daripada syaitan, dan syaitan itu dicipta daripada api. Dan adapun yang memadam api itu adalah air. Maka apabila salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia mandi” 

Maka, aku pun bertatbiq dengan hadis itu, maka akupun mandi. Benarlah kata Abu Muslim, bahawa ianya bukanlah milik aku dan bukan juga milik ayahku. Ambillah, segala milikmu…

Wallahu a'lam

1 comment:

Followers

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...