Friday, 5 August 2011

Terjemahan KISAH KETIGA : KTAB AULIYA' AS SOLIHIN

KISAH KETIGA, M/S 112,
PENGAJIAN HARI RABU,
3 RAMADHAN 1432 H.
ABU  HAZIM DAN  SULAIMAN IBNU ABDULLAH

Diriwayatkan bahawa Sulaiman Ibnu Abdul Malik, sebelum berangkat ke Mekah, beliau telah singgah di Madinah.Kemudian beliau  telah menghantar utusan untuk memanggil Abu Hazim berjumpa dengannya. 

Setelah Abu Hazim masuk, berkata Sulaiman: Wahai Abu Hazim.. “ Mengapa kami takut mati?” 

Maka beliau berkata “ Apabila engkau menghancurkan akhirat dan membangunkan dunia. Maka sudah tentu, engkau tidak suka untuk berpindah daripda tempat yang telah kau bina, ke tempat yang hancur binasa.

Maka Sulaiman bertanya lagi: “Bagaimanakah caranya untuk menghadap Allah Taala?”

 Beliau berkata : “Wahai Amirul Mukminin..adapun orang yang baik, kepulangannya kepada keluarganya, amat diraikan. Adapun orang yang jahat, umpama seorang hamba yang kembali kepada tuannya.”

Maka menangislah Abu Sulaiman dan berkata : “Teruknya aku, bagaimana keadaan aku di hadapan Allah?!”

Maka berkata Abu Hazim, “ lihatlah engkau akan ayat quran yang bermaksud ( Sesungguhnya orang-orang yang baik itu di syurga yang penuh nikmat. Dan orang-orang yang jahat itu di neraka jahim)”

 Maka berkata Sulaiman : “Kalau begitu, dimanakah rahmat Allah wahai Abu Hazim?”

Beliau berkata : “Ia amat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan!!.” 

Maka berkata Sulaiman: “ Wahai Abu Hazim, apa yang engkau boleh perkatakan perihal kami ini, berilah nasihat mu kepada kami.”

Maka berkata Abu Hazim, “Wahai Amirul Mukminin…Sesungguhnya orang sebelum kamu, telah menindas rakyat dengan pedang-pedang, mereka mengambil hak-hak  rakyat secara paksa, tanpa keredhaan daripada mereka, sehinggalah ramai dalam kalangan mereka yang terbunuh, dan ramai dalam kalangan mereka yang berpindah ke tempat lain, demikian pun kalau kau merasa dengan apa yang rakyat rasai dan apa yang diperkatakan kepadamu.

Maka bangunlah, salah seorang daripada pembesar-pembesar Sulaiman dan berkata: “Betapa teruknya engkau Abu Hazim?”

Maka berpalinglah Abu Hazim menghadap kearah pembesar yang berkata kepadanya : “Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dengan para ulama’, sebagaiman firman Allah yang bermaksud ( akan engkau perjelaskan kepada manusia, dan jangan kau sembunyikan)

Maka berkata sulaiman, Bagaimana kami dapat memperbetulkan kerosakan ini? 

Berkata Abu Hazim, “Hendaklah engkau mengambil dari yang halal dan meletakkan pada yang hak.

 Berkata Sulaiman, “ siapakah yang mampu melaksanakannya ?” Abu Hazim menjawab “ Orang yang menuntut syurga dan takutkan neraka”

Berkata Sulaiman “ Doakan aku “ Maka, Abu Hazim pun berdoa “ Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya Sulaiman adalah daripada kekasihmu, maka permudahkanlah baginya urusannya dari dunia dan akhiratnya, akan tetapi seandainya dia adalah musuhmu, maka ambillah dia dari ubun-ubunnya kepada apa yang engkau sukai dan engkau redha.

Berkata Sulaiman “ Wahai Abu Hazim, mintalah apa engkau mahu.!

Berkata Abu Hazim, “ Sesungguhnya telah aku pinta segala yang aku inginkan kepada yang paling Berkuasa daripada engkau dalam pengkabulannya, Yang telah memberi mengikut kecukupanku, dan apa terhalang untukku, aku redha dengannya. Allah telah berfirman yang bermaksud (Kami telah bahagikan di antara mereka , segala yang cukup dari keperluan mereka dunia dan akhirat) Maka siapakah yang mampu untuk mengurangkan segala banyak yang telah diberikan oleh Allah, atau menambah yang sedikit daripada Allah Taala.

Maka menangislah Sulaiman , , kemudian berkata seorang lelaki dalam kalangan pembesarnya kepada Abu Hazim: “engkau sudah berlaku jahat kepada Amirul Mukminin !!." 

Kemudian Abu Hazim membentak: “Diam !!, Sesungguhnya Allah Taala telah mengambil perjanjian dengan Ulama’ agar menjelaskan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya."


TA'LIQAT MINAL MUALLIF

Kisah di atas  banyak memfokuskan kepada kita, betapa besarnya peranan ulama' dalan membimbing khalifah dalam pentadbiran mereka. Disana jelas menunjukkan bahawa, taraf ulama' itu sendiri lebih besar daripada perdana menteri dan menteri-menteri di sampingnya. Mari kita renung dan muhasabah tentang kehebatan ulama' pada zaman dahulu. Kebanyakan daripada mereka merupakan antara penasihat utama terhadap menteri mahupun khalifah di zaman mereka. Walaupun kejahatan khalifah itu sendiri, sampai ke tahap membunuh nyawa-nyawa manusia, namun ulama' di waktu itu terus berperanan dalam menasihati pemimpin mereka. 

Selain itu, kita dapat melihat keterbukaan pemimpin dalam menjadikan ulama sebagai pemerhati dan penasihat dalam setiap urusan mereka. Segala teguran diterima, hasil kebijakan ulama' itu sendiri dalam memilih manhaj yang sesuai dan berhikmah dalam menasihati pemimpin. Seandainya hal ini berlaku dalam mesyarakat kita hari ini, sudah pastinya banyak perubahan yang dapat kita lihat, dari segi akhlak khususnya. Apabila pemimpin itu sendiri, berakhlak buruk, sudah pasti rakyat-rakyatnya juga rendah nilai akhlaknya.

Wallahu a'lam.


min: afqaral 'abd ilaLLah al Ghani,
Bait Bukhori, Hayyu Sabi',
Kaherah Mesir.

No comments:

Post a Comment

Friday, 5 August 2011

Terjemahan KISAH KETIGA : KTAB AULIYA' AS SOLIHIN

KISAH KETIGA, M/S 112,
PENGAJIAN HARI RABU,
3 RAMADHAN 1432 H.
ABU  HAZIM DAN  SULAIMAN IBNU ABDULLAH

Diriwayatkan bahawa Sulaiman Ibnu Abdul Malik, sebelum berangkat ke Mekah, beliau telah singgah di Madinah.Kemudian beliau  telah menghantar utusan untuk memanggil Abu Hazim berjumpa dengannya. 

Setelah Abu Hazim masuk, berkata Sulaiman: Wahai Abu Hazim.. “ Mengapa kami takut mati?” 

Maka beliau berkata “ Apabila engkau menghancurkan akhirat dan membangunkan dunia. Maka sudah tentu, engkau tidak suka untuk berpindah daripda tempat yang telah kau bina, ke tempat yang hancur binasa.

Maka Sulaiman bertanya lagi: “Bagaimanakah caranya untuk menghadap Allah Taala?”

 Beliau berkata : “Wahai Amirul Mukminin..adapun orang yang baik, kepulangannya kepada keluarganya, amat diraikan. Adapun orang yang jahat, umpama seorang hamba yang kembali kepada tuannya.”

Maka menangislah Abu Sulaiman dan berkata : “Teruknya aku, bagaimana keadaan aku di hadapan Allah?!”

Maka berkata Abu Hazim, “ lihatlah engkau akan ayat quran yang bermaksud ( Sesungguhnya orang-orang yang baik itu di syurga yang penuh nikmat. Dan orang-orang yang jahat itu di neraka jahim)”

 Maka berkata Sulaiman : “Kalau begitu, dimanakah rahmat Allah wahai Abu Hazim?”

Beliau berkata : “Ia amat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan!!.” 

Maka berkata Sulaiman: “ Wahai Abu Hazim, apa yang engkau boleh perkatakan perihal kami ini, berilah nasihat mu kepada kami.”

Maka berkata Abu Hazim, “Wahai Amirul Mukminin…Sesungguhnya orang sebelum kamu, telah menindas rakyat dengan pedang-pedang, mereka mengambil hak-hak  rakyat secara paksa, tanpa keredhaan daripada mereka, sehinggalah ramai dalam kalangan mereka yang terbunuh, dan ramai dalam kalangan mereka yang berpindah ke tempat lain, demikian pun kalau kau merasa dengan apa yang rakyat rasai dan apa yang diperkatakan kepadamu.

Maka bangunlah, salah seorang daripada pembesar-pembesar Sulaiman dan berkata: “Betapa teruknya engkau Abu Hazim?”

Maka berpalinglah Abu Hazim menghadap kearah pembesar yang berkata kepadanya : “Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dengan para ulama’, sebagaiman firman Allah yang bermaksud ( akan engkau perjelaskan kepada manusia, dan jangan kau sembunyikan)

Maka berkata sulaiman, Bagaimana kami dapat memperbetulkan kerosakan ini? 

Berkata Abu Hazim, “Hendaklah engkau mengambil dari yang halal dan meletakkan pada yang hak.

 Berkata Sulaiman, “ siapakah yang mampu melaksanakannya ?” Abu Hazim menjawab “ Orang yang menuntut syurga dan takutkan neraka”

Berkata Sulaiman “ Doakan aku “ Maka, Abu Hazim pun berdoa “ Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya Sulaiman adalah daripada kekasihmu, maka permudahkanlah baginya urusannya dari dunia dan akhiratnya, akan tetapi seandainya dia adalah musuhmu, maka ambillah dia dari ubun-ubunnya kepada apa yang engkau sukai dan engkau redha.

Berkata Sulaiman “ Wahai Abu Hazim, mintalah apa engkau mahu.!

Berkata Abu Hazim, “ Sesungguhnya telah aku pinta segala yang aku inginkan kepada yang paling Berkuasa daripada engkau dalam pengkabulannya, Yang telah memberi mengikut kecukupanku, dan apa terhalang untukku, aku redha dengannya. Allah telah berfirman yang bermaksud (Kami telah bahagikan di antara mereka , segala yang cukup dari keperluan mereka dunia dan akhirat) Maka siapakah yang mampu untuk mengurangkan segala banyak yang telah diberikan oleh Allah, atau menambah yang sedikit daripada Allah Taala.

Maka menangislah Sulaiman , , kemudian berkata seorang lelaki dalam kalangan pembesarnya kepada Abu Hazim: “engkau sudah berlaku jahat kepada Amirul Mukminin !!." 

Kemudian Abu Hazim membentak: “Diam !!, Sesungguhnya Allah Taala telah mengambil perjanjian dengan Ulama’ agar menjelaskan kepada manusia dan tidak menyembunyikannya."


TA'LIQAT MINAL MUALLIF

Kisah di atas  banyak memfokuskan kepada kita, betapa besarnya peranan ulama' dalan membimbing khalifah dalam pentadbiran mereka. Disana jelas menunjukkan bahawa, taraf ulama' itu sendiri lebih besar daripada perdana menteri dan menteri-menteri di sampingnya. Mari kita renung dan muhasabah tentang kehebatan ulama' pada zaman dahulu. Kebanyakan daripada mereka merupakan antara penasihat utama terhadap menteri mahupun khalifah di zaman mereka. Walaupun kejahatan khalifah itu sendiri, sampai ke tahap membunuh nyawa-nyawa manusia, namun ulama' di waktu itu terus berperanan dalam menasihati pemimpin mereka. 

Selain itu, kita dapat melihat keterbukaan pemimpin dalam menjadikan ulama sebagai pemerhati dan penasihat dalam setiap urusan mereka. Segala teguran diterima, hasil kebijakan ulama' itu sendiri dalam memilih manhaj yang sesuai dan berhikmah dalam menasihati pemimpin. Seandainya hal ini berlaku dalam mesyarakat kita hari ini, sudah pastinya banyak perubahan yang dapat kita lihat, dari segi akhlak khususnya. Apabila pemimpin itu sendiri, berakhlak buruk, sudah pasti rakyat-rakyatnya juga rendah nilai akhlaknya.

Wallahu a'lam.


min: afqaral 'abd ilaLLah al Ghani,
Bait Bukhori, Hayyu Sabi',
Kaherah Mesir.

No comments:

Post a Comment

Followers

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...